Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
És per això que la qualitat dels productes de la nostra terra, avalada pels exàmens realitzats sobre la dieta mediterrània, reforça la nostra decisió d’utilitzar productes de proximitat i de temporada seguint aquest equilibrat patró dietètic.