Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Pel que fa a la Nutrició...

La nutrició és la responsable de l’anàlisi i la conservació de l’equilibri de l’organisme en l’entorn molecular, assegurant que tots els processos fisiològics s’efectuïn de manera òptima, assolint una salut apropiada. És la ciència que estudia la relació que existeix entre els aliments i la salut, mitjançant una dieta equilibrada.