Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona

Cat School Services, S.L.

CAT - EscolesL’objectiu més important és aconseguir una dieta senzilla, completa i adequada als usuaris, aconseguint l’energia necessària i els nutrients suficients pel seu desenvolupament tant a nivell físic com mental.
Cal recordar que d’una alimentació adequada depenen: el rendiment físic i intel·lectual, les defenses de l’organisme, la salut i la qualitat de vida.
A Catalunya School Services treballem per l’educació de l’estudiant davant el menjar; per promoure hàbits saludables, per la qualitat nutricional i els criteris higiènics i sensorials.
Per assolir aquests reptes treballem molt estretament amb els criteris i requeriments plantejats per l’AMPA i la Direcció del Centre.

El nostre compromís en Formació i aprenentatge:

Les empreses, i Catalunya School Services no és una excepció, necessiten experts amb diferents coneixements individualitzats per a cada departament.
Proporcionem als nostres equips una constant formació amb un caràcter eminentment pràctic i de manera aplicada al nostre projecte professional.
La nostra activitat docent es realitza a través d’un equip especialista amb classes presencials i cursos en línia a través de la nostra pròpia intranet.