Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona


L’objectiu més important és aconseguir una dieta senzilla, completa i adequada als usuaris, aconseguint l’energia necessària i els nutrients suficients pel seu desenvolupament tant a nivell físic com mental.
Cal recordar que d’una alimentació adequada depenen: el rendiment físic i intel·lectual, les defenses de l’organisme, la salut i la qualitat de vida.
A Catalunya School Services treballem per l’educació de l’estudiant davant el menjar; per promoure hàbits saludables, per la qualitat nutricional i els criteris higiènics i sensorials.
Per assolir aquests reptes treballem molt estretament amb els criteris i requeriments plantejats per l’AMPA i la Direcció del Centre.

El nostre compromís en Formació i aprenentatge:

Les empreses, i Catalunya School Services no és una excepció, necessiten experts amb diferents coneixements individualitzats per a cada departament.
Proporcionem als nostres equips una constant formació amb un caràcter eminentment pràctic i de manera aplicada al nostre projecte professional.
La nostra activitat docent es realitza a través d’un equip especialista amb classes presencials i cursos en línia a través de la nostra pròpia intranet.