Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona


Des d'aquesta àrea atenem als nostres clients més exclusius i exigents. Una atenció personalitzada viscuda des de la nostra experiència professional. Entenem i comprenem les necessitats dels nostres clients des dels detalls més petits i amb la tendresa i paciència que es requereix, sempre amb la màxima atenció a les dietes específiques i els plantejaments mèdics.

Procediments pels nostres avis

La vida de la nostra gent gran, està condicionada en gran part pels hàbits, l’esport que es practica i, per descomptat, el que es menja dia a dia. En aquesta edat, l’atenció que s'ha de prestar als aliments que s’ingereixen i a la forma de cuinar-los té una importància fonamental si es vol mantenir un bon estat de salut i eliminar las contínues visites al metge. Aquelles persones grans, més propenses a patir problemes d’hipertensió, diabetis o anèmia, poden veure disminuïdes les seves malalties amb una alimentació sana i equilibrada. L’elaboració, a més, esdevé una tasca de gran responsabilitat que ha d'estar controlada per professionals de la cuina i els tècnics en nutrició.