Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona

Cat School Services, S.L.

CAT - NetejaEl nostre objectiu és assegurar un estat òptim d'higiene i desinfecció tant de les cuines, com els equips i estris del menjador escolar, impedint qualsevol risc de contaminació.
Per assegurar que el pla de neteja i desinfecció implantat és eficaç, tant CAT-School com la Direcció del centre, realitzaran periòdica o aleatòriament les comprovacions necessàries.
Amb aquesta mateixa línia, es duen a terme diferents anàlisis microbiològiques per un laboratori extern acreditat; consistents en l'estudi de superfícies, ambients i mostres de plats cuinats.
 
Possiblement aquesta és una de les àrees més importants, complexes i exigents de la jornada i en la qual fem servir molts recursos.
L'objectiu principal és adequar i disposar en perfect estat d'ordre, neteja i desinfecció les instal·lacions on es realitza la producció diària per a que quedi en condiciones adequades pel pròxim servei. Sembla fàcil però no ho és. Es requereix la màxima coordinació entre els membres professionals del equips de neteja per al manteniment i higiene diaris de les instal·lacions. La qualitat del nostre servei global es fonamenta en els detalls més petits.