Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona


El nostre objectiu és assegurar un estat òptim d'higiene i desinfecció tant de les cuines, com els equips i estris del menjador escolar, impedint qualsevol risc de contaminació.
Per assegurar que el pla de neteja i desinfecció implantat és eficaç, tant CAT-School com la Direcció del centre, realitzaran periòdica o aleatòriament les comprovacions necessàries.
Amb aquesta mateixa línia, es duen a terme diferents anàlisis microbiològiques per un laboratori extern acreditat; consistents en l'estudi de superfícies, ambients i mostres de plats cuinats.
 
Possiblement aquesta és una de les àrees més importants, complexes i exigents de la jornada i en la qual fem servir molts recursos.
L'objectiu principal és adequar i disposar en perfect estat d'ordre, neteja i desinfecció les instal·lacions on es realitza la producció diària per a que quedi en condiciones adequades pel pròxim servei. Sembla fàcil però no ho és. Es requereix la màxima coordinació entre els membres professionals del equips de neteja per al manteniment i higiene diaris de les instal·lacions. La qualitat del nostre servei global es fonamenta en els detalls més petits.