Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Seguint les directrius de gerència, aquesta és l'àrea responsable de seleccionar i avaluar la qualitat i certificació dels nostres proveïdors. Proporciona els productes i consumibles garantint la qualitat dels mateixos davant els nostres clients.