Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Dissenya, defineix i estableix les accions específiques de cada servei, garantint la qualitat global i la satisfacció de cadascun dels nostres clients.
És l'equip humà que executa les decisions preses per la gerència processant les  dades obtingudes pel diferents centres i relacionant aquesta informació amb la política de servei i atenció personalitzada al client.
Aquests objectius es compleixen basant-se en una estricta organització, una correcta planificació operativa i una gestió adequada dels processos i els equips de treball.