Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
El nostre equip de professionals es responsabilitza de:

- Seleccionar el personal per realitzar el servei contractat.
- Confecció del menú i dietes específiques.
- Adquisició dels productes.
- Elaboració i cuinat del menú.
- Servei taula del usuaris.
- Rentant del estrits del menjador.
- Neteja de taules i cadires.
- Neteja de cuina.