Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Aquest departament selecciona, amb les directrius de l'organització, el conjunt dels professionals tant d'empleats, auxiliars com col.laboradors externs.
La seva funció és contractar, formar i utilizar als operaris de l'organització, el que permet implantar l'estratègia a través de les persons.