Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
El nostre gabinet nutricional dissenya i organitza els menús diaris i dietes especials del nostres clients. Utilitzem tant les recomanacions de la Generalitat de Catalunya com les nostres pròpies investigacions i els darrers estudis desenvolupats per la NAOS (Nutrició Activitat física prevenció de l'Obesitat).