Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona

Cat School Services, S.L.

ServeisLa nostra empresa es configura des dels equips de treball administratiu, de gestió i operatiu per oferir una garantia global dels seus serveis ajustant sempre els requeriments plantejats.
La nostra gestió comprèn entre d’altres:

– La selecció del personal necessari per al desenvolupament de les tasques.
– La supervisió constant del servei.
– La compra de matèries primeres i auxiliars.
– L’elaboració de menús segons els criteris del client.
– La programació setmanal i mensual.
– L'acondicionament del menjador.
– La neteja completa de les instal·lacions habilitades.
– La gestió econòmica i laboral del personal.
– La garantia de la qualitat global.