Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona


La nostra empresa es configura des dels equips de treball administratiu, de gestió i operatiu per oferir una garantia global dels seus serveis ajustant sempre els requeriments plantejats.
La nostra gestió comprèn entre d’altres:

– La selecció del personal necessari per al desenvolupament de les tasques.
– La supervisió constant del servei.
– La compra de matèries primeres i auxiliars.
– L’elaboració de menús segons els criteris del client.
– La programació setmanal i mensual.
– L'acondicionament del menjador.
– La neteja completa de les instal·lacions habilitades.
– La gestió econòmica i laboral del personal.
– La garantia de la qualitat global.